افکارنیوز: جواني که به جرم شرارت به مجازات هاي مختلف و از جمله تبعيد در يکي از استان هاي جنوبي کشور محکوم شده بود، به دليل فرار از محل تبعيد به مدت ۳ سال روانه زندان شد. اين فرد که ح. م نام دارد در دادگستري سبزوار به مجازات هاي مختلفي در ارتباط با شرارت، اخلال در نظم عمومي و ... محکوم شده بود که پس از تحمل بخشي از مجازات هاي خود و براي گذراندن دوران تبعيد به يکي از شهرهاي جنوبي کشور منتقل شد.

اين در حالي بود که مقامات قضايي متوجه شدند محکوم محل تبعيد را ترک کرده است بنابراين پرونده وي براي رسيدگي به شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي ارسال و توسط قاضي محمد شمس گيلاني (رئيس) و مستشاران اين شعبه به دقت رسيدگي شد.قضات باتجربه شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر پس از بررسي دقيق محتويات پرونده، باقيمانده دوران تبعيد اين فرد را که حدود ۳ سال است به تحمل کيفر در زندان تبديل کردند و بدين ترتيب اين فرد شرور بايد قريب به ۳ سال ديگر را در زندان سپري کند. خبرنگار خراسان در پي اطلاع از صدور اين راي در دادگستري خراسان رضوي، با رئيس شعبه ۶ دادگاه تجديدنظر تماس گرفت. قاضي شمس گيلاني با تاييد اين راي قطعي و ابلاغ آن به محکوم مذکور به ديگر افراد و کساني که مدت محکوميت و دوران تبعيد خود را سپري مي کنند، هشدار داد: افرادي که بنا به دستورات و محکوميت هاي قضايي به تبعيد در شهري محکوم مي شوند، نبايد بدون مجوز قضايي محل تبعيد را ترک و مرتکب غيبت غيرموجه شوند؛ چرا که در صورت ارتکاب اين جرم برخورد شديدتري با آنان مي شود و سرنوشتي مشابه زنداني مذکور در انتظار آنان خواهد بود.