به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، بنا به اظهار یکی از ساکنان این ساختمان ناگهان پرنده ای از یکی ازپنجره ها ی بازمنزل وارد اتاق ها شد و شروع به سر و صدا و پرواز از گوشه ای به گوشه دیگر خانه کرد که این وضعیت به شدت موجب ترس اعضای خانواده ام شد.

وی افزود: چون امکان داشت نوک و پنجه های تیز این پرنده ساکنان خانه را زخمی کند به همین خاطر سریعا با آتش نشانی تماس گرفته و در خواست کمک کردیم.

ستادفرماندهی آتش نشانی تهران بادر یافت خبر نیروهای ایستگاه ۲۷ را راهی محل حادثه در محله جنت آباد تهران کرد.

آتش نشانان پس از بررسی ساختمان بیدرنگ این پرنده را که به نظر می رسد از نوع قرقی باشد بدون هیچ گونه آسیبی به دام انداختندو سپس در طبیعت رها کردند.