افکارنیوز

: اوایل دهه هفتاد بود که پای کلاه قرمزی و پسرخاله به تلویزیون باز شد تا مهمان برنامه صندوق پست باشند.

عروسک هایی که نمونه تکامل یافته تجربیات قبلی ایرج طهماسب و حمید جبلی بودند و بعد از آسمون و ریسمون، توانسته بودند دوباره جنگ های کودک تلویزیونی را رونق بدهند.متولدین دهه ۵۰، عروسک های آسمون و ریسمون را به خاطر دارند. دو شخصیت بانمکی که در سال ۶۲، جذاب‌ترین برنامه کودک تلویزیون را روی آنتن می‌بردند و ایده اولیه زوج کلاه قرمزی و پسرخاله از رابطه آن دو با مجری برنامه که این بار هم ایرج طهماسب بود، شکل گرفت. فاصله آسمون و ریسمون با کلاه قرمزی و پسرخاله البته به اندازه ۱۰ سال بود.

در این زمان، برنامه صندوق پست با شخصیت‌هایی مثل «جغجغه»، «فرفره»، «ژولی‌پولی» و «گلابی» روی آنتن رفت و قرار بود کلاه قرمزی، مهمان چند قسمت از این برنامه باشد اما محبوبیت این عروسک، رقبای قبلی را کنار زد و عضو ماندگار تیم جبلی - طهماسب شد.

تیمی که هنوز برای کودکان دهه ۵۰ با خاطره خوش آسمون ریسمون تداعی می شود.