به گزارش افکارنیوز" حمید حاجیلو "، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: یکی از مواردی که باعثارتقاء امنیت در شهرها می‌شود، حضور به‌موقع عوامل امدادی در زمان‌های مورد نیاز است و این موضوع نیازمند توجه به ارگان‌های ذی‌ربط از جمله آتش‌نشانی‌هاست.

وی تصریح کرد: در این صورت مشاهده خواهیم کرد که شهروندان با اعتماد به عوامل آتش‌نشانی در ارتباط تنکاتنگ با این نیروها قرار داشته و در زمان‌های مورد نیاز و در اسرع وقت حوادثرا به این افراد گزارش می‌کنند که همین موضوع امنیت روانی در جامعه را ارتقاء خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد آتش‌نشانی شهر قیدار در روزهای گذشته گفت: متاسفانه در هفته گذشته بنا به دلایل نامعلوم زمین کشاورزی یکی از اهالی در آتش سوخت و خسارت نسبتا بالایی را به این فرد وارد کرد.

وی با اشاره به تلاش نیروهای آتشنشان برای جلوگیری از پیشروی آتش به زمینهای همجوار، گفت: نیروهای حاضر در محل پس از یک ساعت تلاش موفق به مهار آتش شدند.