به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، نامزدهای بخش‌های مختلف این جشنواره که در کرمان در حال برگزاری است، به شرح ذیل معرفی شدند:

نامزد بهترین فیلمنامه:


۱ - " پرویزشیخ طادی " برای «روزهای زندگی»
۲ - " حمیدبهمنی "، " علیرضا عاقل زاده " و " علی مینایی " برای «گلوگاه شیطان»
۳ - " محمدرضاگوهرپور " و " محمدعلی باشه آهنگر " برای «ملکه»
۴ - " وحیدموسائیان " برای «گلچهره»
۵ - " همایون اسعدیان " برای «بوسیدن روی ماه»

نامزد بهترین کارگردانی:

۱ - " پرویزشیخ طادی " برای «روزهای زندگی»
۲ - " محمدعلی باشه آهنگر " برای «ملکه»
۳ - " وحیدموسائیان " برای «گلچهره»
۴ - " همایون اسعدیان " برای «بوسیدن روی ماه»
۵ - " جمال شورجه " برای «سی وسه روز»

نامزد بهترین بازیگرمرد:

۱ - " حمیدفرخ نژاد " برای «روزهای زندگی»
۲ - " فریبرز عرب نیا " برای «خاک وآتش»
۳ - " امین زندگانی " برای «گلوگاه شیطان»
۴ - " میلادکی­‌مرام " برای «ملکه»
۵ - " مسعود رایگان " برای «گلچهره»

نامزد بهترین بازیگر زن:


۱ - " هنگامه قاضیانی " برای «ملکه»
۲ - " شیرین یزدانبخش " برای «بوسیدن روی ماه»
۳ - " لادن مستوفی " برای «گلچهره»

نامزد بهترین جلوه‌های ویژه:

۱ - " روزهای زندگی "
۲ - " سی وسه روز "
۳ - " گلوگاه شیطان "
۴ - " ملکه "

نامزد بهترین فیلم:

۱ - " سیدابوالقاسم حسینی " برای «ملکه»
۲ - " مهدی همایونفر " برای «سی وسه روز»
۳ - " منوچهرمحمدی " برای «بوسیدن روی ماه»
۴ - " سعید سعدی " برای «روزهای زندگی»
۵ - " وحیدموساییان " برای «گلچهره»

نامزد های بخش عماد مغنیه:

۱ - فیلم پانزده ۵۹ از ایران
۲ - اینجا غزه است از لبنان
۳ - فیلم انقلاب فراموش از ایران
۴ - ریسمانی نزدیک­تر از رگ از لبنان
۵ - زخمی
۶ - راه نجات
۷- سی وسه روز.