به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، این دانش‌آموزان که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بودند به دلایل نامشخص مسموم شده‌اند.

شاهدان این حادثه گفتند: ده‌ها دانش‌آموز دختر این مدرسه به دلیل استشمام گاز‌های سمی مسموم شدند.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري Bokhdi، پيش از اين نيز در حوادثي مشابه صدها دانشآموز دختر در شهرهاي مختلف افغانستان به دليل مسموميت روانه بيمارستان شده بودند.