به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر در ابتدای جلسه دادگاه که صبح امروز در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی همت یار برگزار شد شاهمرادی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده بهروز ۴۳ ساله متهم است در تاریخ سوم دی ماه سال ۹۰ همسر خود به نام پروانه را به قتل رسانده است.

وی همچنین متهم به ایراد ضرب و جرح و فحاشی به مقتول در تاریخ ۱۵ آبان سال گذشته است که مقتول قبل از کشته شدن در این رابطه شکایتی را مطرح کرده بود.

وی افزود: بهروز از هشتم دی ماه سال گذشته بازداشت می باشد و با توجه به اعترافات او و دلایل موجود در پرونده تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه اولیای دم با حضور در جایگاه خواستار قصاص بهروز شدند. پسر بزرگ مقتول اظهار داشت: پدرم همیشه رفتار بدی با مادرم داشت و او را کتک می زد حتی چند بار مرا تهدید کرده بود که از خانه بیرون می کند حالا هم برای او تقاضای قصاص دارم.

رئیس دادگاه سپس از بهروز خواست به دفاع از خود بپردازد که مرد جنایتکار پس از حضور در جایگاه گفت: من از کار خود پشیمان هستم اگر به جای اولیای دم بودم گذشت نمی کردم. آنها می توانند مرا قصاص کنند اما می خواهم که از نظر اخروی من را ببخشند. با تمام مشکلاتی که با پروانه داشتم عاشق او بودم و هیچ وقت نقشه ای برای قتلش نداشتم.

قاضی: به تشریح روز حادثه بپرداز

متهم به قتل: روز حادثه برای طلاق توافقی به دادگاه خانواده رفته بودیم وقتی به خانه برگشتیم ساکم را جمع کردم تا برای همیشه از آن خانه بروم او یک حرفی به من زد که بسیار عصبانی ام کرد در یک لحظه چاقویی را در دست خود دیدم و با آن چند ضربه به گردن و شکم همسرم وارد کردم. وقتی به خودم آمدم پروانه مرده بود به همین خاطر با آن چاقو خودزنی کرده و ۵۰ عدد قرض خواب آور خوردم. یکی از همسایه ها که متوجه ماجرا شده بود موضوع را به پلیس اطلاع داده و من بعد از ۷ روز در بیمارستان به هوش آمدم.

قاضی: چند ضربه به بدن همسرت وارد کردی؟

متهم به قتل: نمی دانم فقط با چاقویی که در دستم بود به بدنش ضربه می زدم.

قاضی: قبل از ضربه های چاقو با اتر سعی در بیهوشی همسرت داشتی در این باره توضیح بده؟

متهم به قتل: مدتی قبل از این جنایت یک اسپری اتر در خیابان پیدا کرده و آن را به خانه آوردم روز حادثه برای اینکه پروانه را ساکت کنم به یک حوله اتر زده و آن را جلوی صورت مقتول گرفتم وقتی او نیمه هوش شد با چاقو به جانش افتادم.

قاضی: اختلاف شما به خاطر زنی بود که صیغه کرده بودید؟

متهم به قتل: نه من خودم موضوع همسر صیغه ای خود را به پروانه گفته بودم و بعد از اطلاع او صیغه نامه را فسخ کردم. پروانه به کار تجارت علاقه داشت و اختلافات مالی انگیزه مالی برای جدایی بود.

در ادامه وکیل متهم در دفاع از او اظهار داشت: از فرزندان مقتول می خواهم با توجه به اینکه قاتل پدرتان است راه صلح و سازش را در پیش بگیرند همچنین جنون متهم در زمان قتل از سوی کمیسیون پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

بهروز در آخرین دفاعیات خود نیز با ابراز پشیمانی از قتل همسرش اظهار داشت: قبول دارم کار اشتباهی کردم و حالا در حال پس دادن تاوان آن هستم. هیچ دفاعی برای خود ندارم.

پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی همت یار ختم رسیدگی به این پرونده را صادر و برای صدور حکم به همراه ۴ قاضی مستشار وارد شور شدند.