به گزارش افکارنیوز، علیرضا سجادپور معاون امور فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری سازمان سینمایی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: یک بیانیه مجهول و بی پایه مبنی بر معرفی یک نماینده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط خانه سینما صادر گردیده که جز ارائه چندین پیشنهاد در این زمینه حرف دیگری ندارد و از سوی ریاست جمهور نیز در این راستا تاکنون دستوری صادر نشده است.

وي در خصوص صحبتهاي انجام شده در مطبوعات مبني بر تزئيني دانستن اتحاديه بررسي فيلم نامهها و همچنين حذف مميزي عنوان كرد: مطالب گفته شده در اين مطبوعات به طور معمول نادرست و اشتباه بوده است و مبنا و اساس درستي ندارد.