به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری خاورمیانه نوشت: این تحقیقات حاکی است: حدود ۱۵ درصد از گریه شدید نوزادان به علت بروز موارد مکرر کولیک در آنها است.

بر اساس این تحقیقات، میزان دچار شدن به کولیک در ماههای اولیه تولد افزایش می‌یابد.

این تحقیقات در عین حال علل دچار شدن به کولیک در این سن کم را توضیح نداد اما تحقیقات دیگر علل دچار شدن کودک در ماههای اولیه تولد به کولیک را برشمرد که از آن جمله کارکرد زیاد یا کم روده کودک است که باعثبروز انقباض می‌شود.

در همین حال، برخی محققان معتقدند که رشد کودک در حد خودش چه بسا باعثبروز کولیک های مکرر می‌شود.

کولیک به گریه غیر قابل کنترل در کودکی که از سایر جهات سالم ‌باشد گفته می‌شود. کولیک پس از سه هفتگی شروع و تا ۴-۵ / ۳ ماهگی ادامه دارد.

این گریه‌ها بیش از سه ساعت در روز و برای بیش از سه روز در هفته است و معمولًا گریه‌ها به صورت ناگهانی و در ساعت‌های مشخصی و در طول روز رخ می‌دهد.

در واقع همه شیر خواران به طور متوسط روزانه دو ساعت و نیم گریه میکنند.اما کودک مبتلا به کولیک علاوه بر گریههای ممتد و بسیار بلند، کاملا ناآرام و ناراحت است. صورت او قرمز میشود و همچنین به دلیل گریه و سفتی عضلات، شکمش سفت به نظر میرسد، به طور متناوب پاهایش را به داخل شکمش جمع میکند، ممکن است دفع گاز نیز داشته باشد. کولیک اغلب بین ساعت ۶ عصر و نیمه شب رخ میدهد و گاهی ممکن است بقیه اوقات روز هم باشد اما معمولاً عصرها و شب ها تشدید میشود.