به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، بنا به گزارش‌های رسیده طی دو ماه گذشته، چهار شبکه غیرقانونی موسوم به کلیساهای خانگی در شهر «شیراز» و «کوار» کشف و سرکردگان و گردانندگان اصلی آن دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، عمده افراد جذب شده به این شبکه‌ها از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بوده که دارای مشکلات و معضلات روحی و روانی و بعضاً اقتصادی بودند که در راستای اهداف تشکیلاتی مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

از نکات جالب توجه این است که این شبکههای غیرقانونی، وابسته به مؤسسههای تبلیغی صهیونیستی مستقر در خارج از کشور هستند و با حمایت کشورهای امریکا و انگلیس و ارتباطگیری با شبکههای ماهوارهای صهیونیستی بر ضد دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند.