به گزارش افکارنیوزعلیرضا شجاع‌نوری درباره بازتاب‌ سخنان اخیر مجید مجیدی در ترکیه به مهر گفت: در این موضوع که تاثیر زبان فرهنگی بیشتر از سیاسی و حتی نظامی است، شکی نیست.

وی افزود: به همین دلیل من بهترین سال‌های عمرم را برای معرفی سینمای ایران در خارج از کشور گذاشته‌ام. زیرا محصولات فرهنگی و هنری با افکار عمومی ارتباط بهتری برقرار می‌کنند و به نوعی صادقانه‌تر هستند.

این بازیگر و تهیه‌کننده سینمای ایران گفت: ابزارهای سیاسی تاریخ مصرف‌ دارند اما تاثیر محصولات فرهنگی قطعا بیشتر است. فیلم‌های سینمایی ما تصویر کشورمان را به خارج از مرزها منتقل می‌کنند، به همین دلیل آنها با توجه به همین فیلم‌ها درباره ایران در ذهنشان تصویرسازی می‌کنند. این تصویرهای تاثیرگذار نشانه اقتدار ما است و صدالبته این اقتدار ملت ایران است.

وی در پایان تاکید کرد: با چنین پیشفرضی، اگر هنرمندان و انسانهای فرهیخته پرچمدار انتقال پیامهای ما به جهانیان باشند، قطعا تاثیرگذارتر و صادقانهتر خواهد بود.