به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس: پیش‌ از ظهر امروز، خودرو حامل پول بانک صادرات شعبه چهارراه کسری در خیابان بزرگمهر مورد سرقت قرار گرفت.

بنا به گفته شاهدان ماجرا، این سارقان دو نفر بودند که به ترتیب یک نفر بیرون از بانک و نفر دیگر درون بانک منتظر بوده است و به محض رؤیت خودروی حمل پول و حضور دو مأمور در بانک، مأموری که درب بانک بوده است، مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و پس از آن راننده خودروی حمل پول توسط سارقان گروگان گرفته میشود و این خودرو به سرقت میرود.