به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، قاضی امیرآبادی اظهار داشت: امروز و فردا، کشیک دادسرای جنایی تهران از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و از ۱۶ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه فعال است و شهروندان می توانند درصورت نیاز به طرح شکایت به دادسرا مراجعه کنند.

وی افزود: علاوه بر کشیک دادسرا، کشیک ویژه قتل هم فعال بوده و در صورت وقوع قتل و یا فوت مشکوک به موضوع رسیدگی می کند.

سرپرست دادسرای جنایی در باره آخرین وضعیت پرونده جنایت در خیابان مدنی گفت : تا دیروز که موضوع را از بازپرس پیگیری کردم هنوز پزشکی قانونی نظر نهایی درباره این پرونده را اعلام نکرده است. پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده خواهد شد.