به گزارش افکارنیوزبه نقل از خبر آنلاین، متاسفانه کشور ما یکی از پر تلفات ترین کشورها در زمینه سوانح رانندگی است.

گرچه عدم توجه به قوانین از علل اصلی این سوانح است اما غیر استاندارد بودن برخی از جاده ها و اتومبیل های تولید داخل نیز مزید بر علت است.

این آمار که بین ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار کشته در سالیان اخیر متغیر بوده است امار بسیار بالایی است که با یک جنگ برابری می کند.

در این حال برخی از پلیس امیدواری است آمار تلفات به زیر ۱۹ هزار نفر برسد.
جدول زیر بیانگر نرخ تصادفات در کشورهایی است که کمترین نرخ تلفات جانی را دارند البته این آمار بیانگر میزان تصادفات نیست بلکه نشان دهنده تعداد تلفات انسانی است.

در برخی از این کشورها مانند سوئد و انگلیس توجه به ایمنی اتومبیل حرف اول را می زند؛ اتومبیل های ولوو در اروپا همواره به ایمن بودن معروف بوده اند البته این یک عامل کوچک در کم شدن تلفات انسانی است چرا که رعایت قانون در این کشورها شرط اول ایمنی است.


این جدول هم بیانگر جایگاه ایران در کشورهای منطقه و نرخ مرگ و میر تصادفات در این کشورها