به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، فاضل نظری از پذیرش استعفای خود از مدیریت حوزه هنری استان تهران خبر داد.

فاضل نظری درباره برخی شایعات منتشر شده درباره برکناری وی از ریاست حوزه هنری تهران اظهار کرد: بحثبرکناری در کار نیست. من چندین بار استعفا داده بودم و این بار استعفایم پذیرفته شده است.

نظری در مورد زمان و علت استعفای خود نیز گفت: حدود دو ماه قبل استفعا دادم.

شنیده‌ها حاکی از جایگزینی ' محمد سرشار ' به جای این شاعر در این سمت است.

حوزه هنری استان تهران در چارچوب اقدامات انجام شده در سال ۱۳۸۳ به صورت مستقل با رویکرد جوانمحوری و انجام فعالیتها بر اساس نگرشی علمی در راستای اهداف اصلی حوزه هنری مندرج در ماده ۶ اساسنامه ابلاغی، تشکیل شده است.