به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایلنا، زمین لرزه‌هایی به بزرگی ۳.۴ ریش‌تر شهر شوش، بیرم و رونیز را لرزاند. بر اساس گزارشات دریافتی از موسسه زلزله نگاری دانشگاه تهران زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریش‌تر به طول جغرافیایی ۴۸.۰۷ شرقی و در عرض جغرافیایی ۳۲.۱۰ شمالی در ساعت ۰۵:۱۳ شوش را لرزاند.

همچنین زلزلهای به بزرگی ۳. ۴ ریشتر در ساعت ۰۳:۵۵ به طول جغرافیایی ۵۳.۶۶ شرقی و در عرض جغرافیایی ۲۷.۴۹ شمالی بیرم فارس را لرزاند.