به گزارش افکارنیوز به نقل از عرش نیوز، فقط میشه گفت خدا خواسته جان سالم از این جادثه به در ببرند.