به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در راستای ارتقا سطح امنیت عمومی و به منظور برخورد قاطع با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت شهر تهران در سرکلانتری نهم فرماندهی تهران بزرگ و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نهمین طرح مبارزه با اخلالگران نظم و امنیت و اراذل و اوباش سطح شهر تهران را بامداد امروز به اجرا در آورد.

در این طرح اراذل و اوباش با جرایمی همچون شرب خمر، عربده کشی، ایجاد رعب و وحشت، سلب آسایش، شرارت، ضرب و جرح عمدی با چاقو و سلاح سرد ایجاد خانه فساد، سرقت و زورگیری دستگیر شده است.

همچنینن در میان اراذل و اوباش دستگیر شده، اراذل و اوباش به نامی همچون جواد زشت، محسن گربه، ابوالفضل شیلنگ، قاسم سیاه، محسن ریزه، رضا تروریست، مرتضی موش، سعید گدا و ناصر سیاه ،محمد ک مهدی ک، محسن ک، محسن سرپیچی، مجید ش دستگیر شدند