به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، سرگرد میراحمدی با بیان اینکه پیرو شکایت فردی مبنی بر برداشت وجه به صورت غیرمجاز از حساب بانکی وی، ماموران اقدامات خود را آغاز کردند گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد که برداشتها به صورت اینترنتی و از نتسرایی واقع در شهرستان شاهرود صورت گرفته است.

وی افزود: متصدی کافی‌نت به این پلیس احضار و در مواجهه با دلایل و شواهد موجود به سرقت از حساب شاکی اعتراف کرد.

میراحمدی با بیان اینکه در ادامه جریان رسیدگی به پرونده مشخص شد مباشر متصدی با تحصیل رمز اینترنتی شاکی از سیستم رایانهای منزل خود نیز مبادرت به سرقت وجه کرده است، گفت: رمز بانکی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار ندهید و زمانی که در دفاتر خدمات رایانهای اقدام به انجام امور بانکی میکنید، رمزهای خود را تغییر دهید