به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در ابتدای جلسه دادگاه که صبح امروز در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، قاضی شریفی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست، گفت: در این پرونده نصرالله ۲۴ ساله متهم به قتل عمدی محمد در تاریخ ۲۰ شهریور سال ۹۰ با ضربه های چاقو می باشد. متهم یک بار در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص محکوم شد که قضات شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور حکم قصاص را نقض کردند.

در ادامه پدر مقتول با حضور در جایگاه گفت: من یکی از مالکان عمده منطقه ورامین هستم. در روستایی که اغلب املاک من در آن وجود دارد هیچ جرمی تا دو سال پیش رخ نداده بود اما نصرالله و دوستانش باعثوقوع جرائمی مانند سرقت و فساد در منطقه شده بودند. چند رو زقبل از این جنایت من با نصرالله صحبت کرده و از او خواستم اجازه ندهد دوستانش امنیت روستا را از بین ببرند. شب حادثه نیز او و دوستانش با یک خودرو پژو پرشیا ما را تعقیب کرده و در ورامین به طرفمان حمله کردند. بعد هم پسرم را با ضربه چاقو کشتند. من برای عامل قتل پسرم تقاضای قصاص دارم.

در ادامه متهم نیز با رد اتهام قتل عمدی گفت: شب حادثه یکی از دوستانم به خانه مان آمد. من هم برای اینکه برای او شام بگیرم از خانه خارج شدم. در میان راه نیز سه تن از دوستانم را سوار خودرو کردم. برای گرفتن شارژ تلفن همراه اعتباری به ورامین رفته بودم که محمد و پدرش به طرف ما حمله ور شدند و با ضربه های قمه و چاقو مرا به شدت مجروح کردند. خون جلوی چشمانم را گرفته بود و برای دفاع از خود کاردی که همراه داشتم را در هوا تکان می دادم نمی دانم چاقو چه زمانی به مقتول اصابت کرد و باعثمرگ او شد.

قاضی اصغر عبداللهی رئیس شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و ۴ قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم و وکلای او ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کردند