افکار

- پلیس نپال اعلام‌کرد: این مرد امروز اقدام به خودسوزی کرد و اکنون در وضعیت جسمانی وخیمی به سر می‌برد.

سخنگوی پلیس نپال اظهارداشت: این مرد پس از ریختن مقداری بنزین روی خود در یکی از رستوران‌های «کاتماندو» اقدام به خودسوزی کرد.

یکی از شاهدان این حادثه گفت: ‌ مردی حدود ۲۰ ساله پس از حضور در این رستوران به یکی از سرویس‌های بهداشتی رفت و مقداری بنزین روی خود ریخت.

این مرد پس از آن که از میان شعلههای آتش بیرون کشیده شد به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل آن که تمام بدنش سوخته است، وضعیت جسمانیاش وخیم گزارش شد