افکار

- سرهنگ " محمد رضا اکبری " از تشدید طرح برخورد با سارقان وسایل نقلیه و متهمان تحت تعقیب در استان خبر داد.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح چهار سارق که با شناسایی خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی کافی اقدام به سرقت وسایل داخل این خودروها می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ اکبری ادامه داد: با دستگیری این چهار سارق ۳۸ فقره سرقت وسایل داخل خودرو کشف شد.

رئيس پليس آگاهي استان تصريح كرد: متهمان پس از دستگيري ضمن تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مقام قضايي شدند.