افکار

- در این پرونده «علی» متهم است سال ۱۳۸۲ در جریان یک درگیری، مرد جوانی به نام «میثم» را به قتل رسانده است.

او پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و عنوان کرد: سه سال بود با همسر مقتول ارتباط پنهانی داشتم. یک روز او از من خواست شوهرش را بکشیم تا راحت‌تر بتوانیم با هم ارتباط داشته باشیم. ابتدا مخالفت کردم، اما اصرارهای او باعثشد قبول کنم. یک بار «نرگس»، همسر مقتول در را بازگذاشت و من وارد پشت‌بام خانه‌شان شدم. بعد هم شوهرش را به بهانه تعمیر کولر به پشت بام فرستاد. در آنجا من و میثم با هم درگیر شدیم و من او را مجروح کردم.

وی ادامه داد: بعد از ناکامی در قتل میثم، نرگس نقشه دیگری کشید و پس از بهبود میثم، من دوباره وارد خانه آنها شدم و مرد جوان را در خانه‌شان به قتل رساندم. با این اعترافات، همسر مقتول نیز دستگیر و پرونده آنها برای محاکمه به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

قضات دادگاه پس از محاکمه زن و مرد جنایتکار، علی را به قصاص و همسر مقتول را به زندان محکوم کردند.

در حالی که رای از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شده بود، اولیای دم با مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران رضایت خود را اعلام کردند.

صبح امروز، جلسه محاکمه از جنبه عمومی جرم در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و گفت: با توجه به اقدام متهم، درخواست مجازات قانونی برای وی را دارم.

متهم نیز در جایگاه قرار گرفت و گفت من اسیر وسوسه‌های همسر مقتول شده بودم و از کار خود پشیمان هستم. هشت سال است که در زندان هستم و از قضات دادگاه می‌خواهم مرا ببخشند تا بتوانم زندگی جدیدی را آغاز کنم.

پس از آخرین دفاعیات متهم، قضات دادگاه برای صدور حكم وارد شور شدند