افکار

- حکم قصاص مردی که ۲۳ سال پیش در محله ی سنگار سابق برازجان(خیابان شورای کنونی) زنی را به قتل رسانده بود، صبح دیروز، ساعت ۷:۱۰ دقیقه، اجرا شد.

قاتل که «م. ه» نام داشته، ۸ بهمن ماه ۱۳۶۷، زنی به نام «الف» که از خویشاوندانش بوده را در غیاب همسر و دختر ۶ ساله و در مقابل دیدگان پسران ۴ ساله دو قلواش به قتل رسانده بود.

وی پس از ۱۶ سال، بهمن ماه ۱۳۸۵ به طور اتفاقی و جرمی دیگر دستگیر شد که در حین بازجویی ها به قتل خانم «الف» نیز اعتراف کرد.

حکم قصاص قاتل که بعد از وقوع قتل صادر شده بود، پس از گذشت ۷ سال از دستگیری، بالاخره صبح روز یک شنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۱ در زندان مرکزی بوشهر اجرا گردید.

وی در هنگام اعدام، حدودا ۴۵ سال سن داشته است.