افکار

- رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راهور تهران از توقیف یک دستگاه خودروی پراید با خلافی بیش از ۳۴ میلیون خبر داد.

سرهنگ سعید اسماعیلی گفت: عوامل پلیس راهور تهران در حین انجام وظیفه ی خود در محدوده ی منطقه ۱۶ توانستند یک دستگاه خودروی پراید متخلف را شناسایی و به دلیل انجام حرکات مارپیچ جهت اعمال قانون توقیف نمایند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این خصوص نیز عوامل پلیس راهور تهران پس از بررسی هر چه بیشتر توانستند متوجه خلافی ۳۲ میلیون و ۳۱۰ هزار ریالی خودرو شوند، لذا خودرو به همراه صورت جلسه به پارکینگ انتقال داده شد