افکار

- محمدرضا میرحیدری اظهار کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با سوداگران مرگ موفق شدند ۱۵۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.

وی بیان داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر با کنترل محورهای ورودی استان به یک دستگاه کامیون بنز با بار خیار مشکوک شده و طی هماهنگی با مقام قضایی استان به بازرسی از آن پرداختند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم افزود: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو در نهایت حدود ۱۴۸ کیلوگرم تریاک و ۱۰ کیلوگرم مرفین کشف شد.

میرحیدری گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این مقدار مواد مخدر را از استانهای جنوبی به مرکز کشور انتقال دهند که توسط ماموران ماموران مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی شناسایی و دستگیر شدند .