افکار

- بنابر اعلام پلیس اسپانیا این مرد ۲۹ ساله که به موادمخدر اعتیاد دارد، سر زنی را از تنش جدا کرده و او را به قتل رساند.

این مرد پس از اقدام به این جنایت گفت: مدت پنج سال بود، صداهایی را می‌شنیدم که به من دستور می‌داد تا فردی را به قتل برسانم.

همچنین دو تن از شاهدان این حادثه اظهارداشتند: این مرد پس از آن که اقدام به سر بریدن مقتول کرد، ‌ سر او را در دست گرفت و در خیابان راه می‌رفت.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، پلیس اسپانیا در حال بررسی جزئیات بیشتر این حادثه و بازجویی از متهم است