افکار

- جلال ملکی اظهار داشت: ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه دیروز حادثه ریزش آوار در محله شادآباد به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه آتش نشانان ایستگاه ۶۲ و گروه نجات ۵ خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد، یک کارگاه تراشکاری در کنار یک زمین که به عمق پنج متر گودبرداری شده بود ریزش کرده است. در محل گودبرداری شمع بندی و اسکلت سازه نگهبان رعایت نشده بود که این موضوع و بافت فرسوده کارگاه باعثاین حادثه شده بود.

ملکی ادامه داد: یکی از کارگران کارگاه تراشکاری زیر آوار محبوس شده بودند که سریع عملیات آوار برداری در محل آغاز شد. پس از دقایقی پیکر این مرد ۳۰ ساله از زیر آوار خارج شد که عوامل اورژانس مرگ او را تائید کردند. ساعت ۱۸ و ۵ دقیقه با پایان عملیات آتش نشانان به ایستگاه بازگشتند.