افکار

- با وجودی که آتش‌نشانان سعی در نجات این کودکان داشتند اما شعله‌‌های آتش چنان زبانه می‌کشید که موفق به این کار نشدند و هر سه سوختند.
دو نفر از قربانیان این حادثه دوقلو‌های سه ساله‌ای بودند که با کودک یک ساله‌ای در خانه‌شان در «کالامازو» گرفتار آتش شدند.


یکی از آتش‌نشانان محلی در این رابطه می‌گوید: پس از تماس تلفنی تنها چند دقیقه پس از آتش‌سوزی در صحنه حاضر شدیم اما آتش بشدت گسترش یافته بود.


هنگامی که ما وارد خانه شدیم به غیر از بچه‌‌ها، فرد دیگری در آنجا حضور نداشت. پله‌‌ها سوخته و فروریخته بود و برای رفتن به طبقه بالا و رسیدن به بچه‌‌ها با مشکل روبه‌رو شده بودیم. به غیر از این ۳ کودک، یک دختر بچه ۴ ساله نیز در خانه بود که هنگام آتش‌سوزی توانسته فرار کند.


پدر کودکان پس از حضور در صحنه حادثه شوکه شده و نمیداند چرا همسرش بچهها را تنها گذاشته بود