افکار

- در پی مراجعه فردی به دادسرای ناحیه ۱۲ و طرح شکایت در خصوص سرقت کیف حاوی وجوه نقد و مدارک شناسایی خود در بیمارستان خاتم الانبیاء، پرونده ای با موضوع " سرقت " تشکیل و به دستور شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرا، پرونده برای رسیدگی در اختیار کاراگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه هفتم آگاهی، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ۱۰ تیر ماه، برای پیگیری اقدامات درمانی یکی از اعضای خانواده به بیمارستان خاتم الانبیاء مراجعه کرده بودم. در یک لحظه کیف حاوی تمام مدارک شناسایی و وجوه نقد خود را در داخل بیمارستان جای گذاشته و پس از گذشت چند دقیقه، در بازگشت به بیمارستان متوجه شدم که کیف در همین فاصله کوتاه سرقت شده است.

با توجه به اظهارات مالباخته و همچنین وجود دوربین های مداربسته در داخل بیمارستان، کارآگاهان به بررسی تصویر به دست آمده از دوربین ها پرداخته و موفق به شناسایی فردی حدود ۴۰ الی ۴۵ ساله ای شدند که وی را در لحظه سرقت کیف مالباخته نشان می داد.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی ، رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به دستور انتشار تصویر سارق عنوان داشت : " از تمام شهروندان که موفق به شناسایی تصویر سارق بیمارستان شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص هویت سارق و یا محل های تردد و یا مخفیگاه وی را از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۴۷۹۴ در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند