به گزارش افکارنیوز، ۲۲ آذر سال ۸۹ ماموران پلیس از رها کردن خودروی پرایدی در خیابان قزوین باخبر شدند. پس از حضور تیم گشت و بررسی خودرو جسد مرد میانسالی در داخل خودرو کشف شد.

در ادامه با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد، جسد متعلق به مرد ۵۵ ساله ای به نام مهدی است که با ضربه های کارد از پا درآمده بود. قاتل پس از کشتن مهدی او را در داخل خودرویش قرار داده و در خیابان قزوین رها کرده بود.

یک سال پس از این جنایت کارآگاهان پسر جوانی به نام مسعود را شناسایی و دستگیر کردند. متهم در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و مدعی شد به خاطر مزاحمت های مقتول برای مادرش مرتکب این قتل شده است.

با صدور کیفرخواست برای متهم، پرونده اش برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و مرداد امسال جلسه دادگاه به ریاست قاضی همتیار برگزار شد.


متهم در دفاع از خود گفت: مقتول مدتی بود به مادرم ابراز علاقه می کرد اما برای رسمی شدن ارتباطشان کاری انجام نمی داد. این موضوع باعثشده بود آبروی ما برود. روز حادثه در میدان شوش سد راه مقتول شده واز او خواستم اگر واقعا قصد ازدواج دارد به خواستگاری بیاید. بر سر این موضوع با هم درگیر شدیم. او با چاقو به سمتم آمد که در یک لحظه چاقو را از دستش گرفته و ضربه ای به سینه اش زدم که باعثمرگش شد.

پس از دفاعيات متهم و وكيل مدافعش قضات دادگاه براي صدور حكم وارد شور شده و مسعود را به قصاص محکوم کردند. با اعتراض متهم پرونده به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات این شعبه حکم را تائید کردند.