به گزارشافکارنیوز،شب گذشته پیش زمین‌لرزه‌‌ای نسبتاً شدیدی با قدرت ۴.۴ دهم در مقیاس ریشتر شهر رشت و اسالم را لرزاند.

منشأ وقوع این زمین‌لرزه در پنج کیلومتری اسالم، ۹ کیلومتری هشتپر و ۲۴ کیلومتری پره‌سر بوده است.

خسارتی برای این زمینلرزه گزارش نشده است.