به گزارشافکارنیوز،سرهنگ پهلوانی نسب گفت: مأموران ایستگاه بازرسی علی آباد بیرجند حین کنترل خودروهای عبوری به یکی از مسافران خودروی سواری ظنین شده و او را جهت بازرسی دقیق‌تر به مقر پلیس منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه این خودرو از نهبندان به سمت بیرجند در حرکت بود، افزود: در تحقیقات پلیسی مشخص شد این متهم دارای جاساز مواد مخدر به صورت معده‌ای است.

به گفته رئیس پلیس مبازه با مواد مخدر خراسان جنوبی از این متهم یک کیلوگرم تریاک کشف شد.