به گزارشافکارنیوز،براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در پنج ماهه امسال از کل متوفیات مسمومیت با گاز ۱۱۵ تن مرد و ۵۸ تن زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر مسمومیت با گاز در مدت مشابه سال قبل ۱۵۰ تن و تعداد زنان ۵۵ تن بود.

بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران با ۳۵، مرکزی با ۱۵، فارس با ۱۳ و خراسان‌رضوی با ۱۲ فوتی بیشترین آمار متوفیات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را داشته‌اند. همچنین آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز در استان‌های دیگر عمدتاً کمتر از ۱۰ تن و در بسیاری از استان‌ها صفر بود.

در مردادماه امسال نیز آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور ۴۱.۴ درصد کاهش یافت و از ۲۹ تن در مرداد پارسال به ۱۷ تن در مرداد امسال رسید.

این گزارش با تأکید بر اینکه آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم هر سال به دلیل برودت هوا و استفاده از وسایل گرمایشی، بیشتر از نیمه اول سال است، می افزاید: در سال گذشته ۶۹۷ تن بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند که از این تعداد تنها ۲۱۲ مورد مربوط به نیمه اول سال بوده و ۴۸۵ تن دیگر در نیمه دوم سال جان خود را بر اثرگاز گرفتگی از دست داده‌اند.

به بیان دیگر به طور میانگین آمار تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال بیش از دو برابر نیمه اول است. آنچنان که در سال ۱۳۹۰ نیز از ۹۶۵ فوتی ناشی از مسمومیت با گاز ۲۷۴ تن در نیمه اول و ۶۹۱ تن در نیمه دوم جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین در سال ۱۳۹۱ بیشترین آمار تلفات مسمومیت با گاز با ۱۳۵ فوتی در دی‌ماه و در سال ۱۳۹۰ نیز با ۱۵۰ فوتی در بهمن‌ماه ثبت شده است.

بر اساس این آمارها، سازمان پزشکی قانونی کشور به هموطنان هشدار داد: با توجه به افزایش آمار مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه دوم سال، در نصب وسایل گرمایشی و تجهیزات مورد نیاز و نیز بررسی دودکشها و رفع موانع احتمالی دقت لازم را داشته باشند و با رعایت استانداردها مانع بروز حوادث تلخ و ناگوار شوند.