به گزارشافکارنیوز،این زلزله ساعت ۶ و ۲۲ دقیقه و در عمق ۱۰ کیلومتر روی داد.

مرکز این زمین لرزه در ۳۶ کیومتری بندرعباس گزارش شده است.

زلزله