به گزارش مهر، این روزها در کنار موضوعات مختلفی نظیر تأثیرات شورای حمایت از تولید آثار هنری بر تئاتر ایران بحث دیگری نیز در میان اهالی تئاتر مطرح شده است. این بحث حاکی از ایجاد تغییرات مختلفی در تئاتر ایران در سال ۹۱ است که یکی از تغییرات قابل توجه، تغییر نحوه برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است.

گویا قرار است از سال آینده جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صورت موضوعی برگزار شود و تنها آثاری که با موضوعیت پیروزی انقلاب اسلامی تولید می‌شوند در این جشنواره تئاتر به صحنه روند. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد دارد جشنواره‌ای دیگر را به صورت گسترده و بین‌المللی برگزار کند که به نوعی جایگزین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان ویترین تئاتر ایران باشد.

طی ماه‌های گذشته بارها بحثموضوعی برگزار کردن جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شنیده می‌شد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این اتفاق نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد. جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در دهه مبارک فجر و به میمنت پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و می‌تواند میزبان آثاری باشد که توسط هنرمندان تئاتر این مرز و بوم تولید شده‌اند.

این روند در خصوص جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز صدق می‌کند. جشنواره فیلم فجر به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی کشور میزبان آثار سینمایی هنرمندان ایران‌زمین با موضوعات مختلف است. از سوی دیگر اگر قرار باشد که جشنواره‌ای دیگر به نوعی جایگزین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شود نیز نمی‌تواند اقدامی مناسب و کارشناسانه باشد.

جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بعد از ۳۰ دوره برگزاری توانسته جایگاهی بین‌المللی را به خود اختصاص دهد و به عنوان بزرگترین رویداد تئاتر ایران در سطح بین‌المللی تئاتر مطرح شود. از سوی دیگر بعد از برگزاری ۳۰ دوره از این جشنواره کماکان هر دوره از جشنواره با نقاط ضعف و آزمون و خطاهای مختلف برگزار می‌شود.

اگر قرار باشد که جشنواره‌ای نوپا در سطح گسترده‌ای برگزار شود و جایگزینی برای جشنواره‌ تئاتر فجر باشد با اتلاف زمان و آزمون و خطاهایی چندساله مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر قرار گرفتن جشنواره‌ای جدید و نوپا در سطح بین‌المللی و معرفی آن به عنوان ویترینی از تئاتر ایران نیز تلاشی بسیار عجیب خواهد بود.

پیش از این در میان اهالی تئاتر ایران این امر به اثبات رسیده که هر بحث و شایعه و حاشیهای که در مقاطعی از زمان مطرح میشود، با گذشت یک بازه زمانی در پوششی از واقعیت نمایان میشود و جامعه تئاتری را غافلگیر میکند. امید است برخی از این مباحث و شایعات به واقعیت تبدیل نشوند زیرا تئاتر ایران همواره از شایعاتی که به واقعیت تبدیل شدهاند، آسیب دیده است.