به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا،فريبرز راشدي دراينباره گفت: بر اثر وقوع اين طوفان چهار نفر ديگر از اعضاي اين خانواده نيز مجروح شدهاند.

وي با بيان اينكه طوفان روزگذشته در زاهدان باعث شد تا تعداد زيادي از شهروندان زاهداني خانهنشين شوند، گفت: قطع چند اصله درخت، قطعيبرق، متوقفشدن حرکت قطار، متوقفشدن حرکت خودروها و لغو پروازها، تعطيلي مدارس از پيامدهاي اين طوفان بود.