به گزارش ايسنا، اين بازيگر كه سابقه بازي در فيلمهايي چون فرياد مجاهد، دونيمه سيب، آبادانيها، مرد پنجم، شاخ گاو، بالاتر از خطر و بدل كاران را دارد، شب گذشته در سن ۶۹ سالگي درگذشت.ستار هريسي داداشپور كه سابقه فعاليت و قهرماني ورزشي نيز داشته، پيشتر بهنام فيروز شناخته ميشد و در برخي از فيلمها بهعنوان تهيهكننده نيز فعال بوده است.