علیاصغر شادروان کارگردان فیلم سینمایی مرغابی دشت سرخ در گفتوگو با فارس درباره مراحل تولید این فیلم، گفت: هماکنون در حال فیلمبرداری سکانسهای خارجی فیلم هستیم. در این بخش عملیات شناسایی در زیر پل بستان روایت میشود. سردار علی هاشمی و افرادش از قرارگاه سری نصرت به سمت پل بستان در کشور عراق میروند تا عملیات شناسایی را تکمیل کنند.در این فیلم نقش شهید علی هاشمی را «آرش مجیدی» و نقش مقابل وی را «رز رضوی» بازی می‌کند.

«مرغابی دشت سرخ» جدیدترین اثر سینمایی شادروان است و داستان آن درباره بخش‌هایی جالب از زندگی، مبارزات و شهادت سردار شهید «علی هاشمی» در منطقه هور است.«شهیدعلی هاشمی» یا همان سردار هور سال ۶۷ به همراه جمعی از رزمندگان در قرارگاه نصرت کار بزرگی را انجام دادند و یکی از عملیات‌های بزرگ جنگ در سوم اسفند سال ۶۲ در این منطقه به اجرا درآمد که «خیبر» نام گرفت و در سال بعد نیز عملیات دیگری در این منطقه به نام «بدر» انجام شد.شهید هاشمی یکی از فرماندهان سپاه در جبهه جنوب در استان خوزستان بود که از ابتدای جنگ حضور فعالی داشت و به ویژه در زمانی که جنگ در جبهه سوسنگرد شدت داشت، وی در آن منطقه فعال بود، اما نام شهید علی هاشمی با قرارگاه نصرت و تلاشهای شبانهروزی و گروه وی برای بررسی منطقه هورالهویزه برای انجام عملیات خیبر و بدر گره خورده است.