محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در گفتوگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس درباره سیمین دانشور گفت: دکتر سیمین دانشور در ادبیات داستانی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است که او را از همه نویسندگان همدوره خود ممتاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه این موفقیت عوامل متعددی دارد، ابراز داشت: از جمله عوامل موفقیت او تسلط به عناصر داستانی و داشتن قریحه قصه‌پردازی که معمولا نویسندگان ما از این جهت ضعیف هستند و نیز برخورداری او از نثر روان و زبان همه فهم و رعایت هنجارها و اخلاقیات جامعه در آثارش است که موجب شده بود نسبت به سایر همقطارانش از مخاطبان فراوانی برخوردار باشد؛ البته در این میان نسبت او به جلال آل احمد هم بی تاثیر نیست؛ قطعا بخشی از محبت مردم ما به او بخاطر هم‌رازی و همسری با جلال بود.

به گفته مومنی، بنظرم علاوه بر شخصیت سیمین دانشوری همین تعلق او به جلال باعثشده بود پس از انقلاب از او توقعات بیشتری داشته باشیم که به گمانم ایشان نتوانستند این انتظارات را برآورده کنند.

رئیس حوزه هنری اضافه کرد: قطعا خانم دانشور بخاطر نجابت ذاتی خود هرگز مانند بسیاری از روشنفکران همسن ‌و سال خود به دشمنی با انقلاب و مردم نپرداخت، اما از همه روشنفکران و مخصوصا او همیشه پرسیده خواهد شد که در روزگار سیطره مستکبران که مردم کشورش نظامی مستقل و مبتنی بر ارزش‌های دینی بوجود آوردند و در این راه از عزیزترین‌های خود گذشتند، انسان‌های پاکی از هستی‌ خود گذشتند، شما در کجای این ماجرا قرار داشتید؟

وی بیان کرد: بخشی از این کم توفیقی به عقیده بنده به عدم شناخت او از طبقه متوسط و مخصوصا مذهبی جامعه باز می‌گردد، او آنقدر که از عرفان‌های هندی و شرقی اطلاعات داشت از اسلام مترقی دانشی نداشت، این مطلب را بر اساس مطالعه آثار وی بیان می‌کنم که اگر فرصتی باشد قابل بررسی است.

مومنی شریف اظهار داشت: این مهم را برای این عرض میکنم تا درسی باشد برای ما هنرمندان جوان، چراکه به ما توصیه شده است از مردگان خودمان به نیکی یاد کنیم، ما برای روح ایشان آرزوی شادی و رحمت واسعه الهی داریم.