به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان، اين مرد که به کفتار شهر معروف است و چند روز قبل با تلاش کارآگاهان پايگاه غرب پليس آگاهي مشهد دستگير شد به ۵۰ مورد آزار و اذيت دختران بين ۶ تا ۱۰ سال اعتراف کرده بود اما در حالي که بازجويي هاي پليسي به دستور قاضي اسماعيل شاکر (قاضي ويژه رسيدگي کننده به پرونده کفتار شهر) براي کشف جرايم ديگر وي ادامه داشت او تا روز گذشته به آزار ۱۰ دختر بچه ديگر نيز اعتراف کرد .

کفتار شهر در حالي به آزار ۶۰ دختر بچه اعتراف کرد که تا کنون فقط ۲۳ تن از شاکيان به پليس آگاهي مراجعه و اعلام شکايت کرده اند.کفتار شهر بيشتر طعمه هايش را در منطقه قاسم آباد، جاده قديم قوچان، بولوار شفا و... به دام انداخته است. يک مقام آگاه در اين باره از شهروندان خواست افرادي که فرزندانشان توسط اين متهم مورد آزار قرار گرفته اند براي شناسايي و اعلام شکايت از وي به شعبه ۸۰۹ بازپرسي مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد و يا پايگاه غرب پليس آگاهي مراجعه کنند و مطمئن باشند که هويت آنان در پرونده محرمانه خواهد ماند.