به گزارش ایلنا، در این بیانیه کوتاه آمده است:

«اصغر فرهادی عزیز

می‌خواستیم از تو به خاطر کسب این دستاورد بزرگ، که برای ایران و سینمای آن در آستانه سال نو به ارمغان آوردی، مجلسی ساده و صمیمی با همکاران سینماگر داشته باشیم. بنا بود فقط بگوییم خسته نباشید، دست مریزاد.


متولیان فرهنگی نگذاشتند، نشد، متاسفیم، افسوس.


کانون کارگردانان سینمای ایران

شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران