به گزارش افکار نیوز،محمود جباروند در گفتوگو با فارس، گفت: ۲۰۰ نفر مصدوم چشمی به این بیمارستان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند و هماکنون درباره وضعیت آنها و اینکه آیا چشمهای آسیب دیده آنها نابینا می شود یا نه نمیتوان اظهارنظر خاصی کرد.