سرویس هنری افکار نیوز - شبکه های سیما طی تنها ۳ روز گذشته ۶ بار فیم " ورود آقایان ممنوع" را پخش کرده است!
به گزارش خبرنگار افکار نیوز، هرچند هنوز برای قضاوت در خصوص برنامه های نوروزی زود است اما صدا و سیما در تکرار یک فیلم سینمایی حد را از اعتدال گذرانده است!

البته در اینکه این فیلم طنز از کیفیت خوبی برخوردار است اما پخش مکرر این فیلم در شبکه های یک، آی فیلم و نمایش آنهم هر کدام دوبار واقعا اتفاق نادری است.

اما جالب تر اینکه فیلم پخش شده در شبکه یک و شبکه نمایش با شبکه آی فیلم متفاوت است و قسمتهای از فیلم پخش شده در دو شبکه اول و نمایش حذف شده است.