به گزارش افکارنیوز، سيدعليرضا سجادپور ـ معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ در گفتوگويي با ايسنا، دربارهي حاشيههاي مطرحشده دربارهي دو فيلم سينمايي خصوصي و گشت ارشاد اعلام كرد: در جلسهي شوراي صنفي اكران كه قرار است تشكيل شود، دربارهي جايگزين شدن اين دو فيلم تصميمگيري خواهد شد.

او بيان كرد: در اينباره مشكلاتي وجود دارد از جمله تعطيلي لابراتوارها كه بايد دربارهي آن بحث شود.