به گزارش افکارنیوز، احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده در ارتباط با فساد اخلاقی در سینما به خبرنگار مهر گفت: من نمی گویم این فساد در سینما وجود ندارد و این موضوع دروغ است اما به این فراگیری که عنوان می شود، نیست. بهتر بود قبل از اینکه چنین مسئله ای به جامعه و مردم کشیده شود و بی پرده درباره آن صحبت کنیم در میان خودمان موضوع را مطرح می کردیم تا ما به دنبال ریشه اصلی ان باشیم و راه های جلوگیری با موضوع فساد را بیابیم.

این بازیگر تاکید کرد: فساد در اصناف و مشاغل دیگر هم وجود دارد. اما سینما همیشه بیشتر به چشم می آید و یک اتفاق کوچک در آن به صدها هزار اتفاق تبدیل می شود. اما من از دوستان سینمایی خواهش می کنم چنین مسائلی را در سطح جامعه مطرح نکنند. قطعا این موضوع در شورای عالی سینما و سازمان سینمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ما البته تا کنون اقداماتی نیز در این ارتباط انجام داده ایم. چون افراد در سینما تبدیل به چهره می شوند خطاهای آنها بیشتر در معرض دید قرار می گیرد. این ذات سینما است. کشاندن این موضوع به سطح جامعه و تشویش اذهان عمومی نهایت کم لطفی است.

نجفی افزود: نمی دانم این موج از کجا درست شده است؟ دست ها و گروه هایی را پشت این جریان می بینیم اما نمی توانیم اسمی از آنها ببریم. به هر حال باید با چنین مسائلی در سینما برخورد کرد ولی بیشتر تلاش کنیم جلوی این موضوع را بگیریم. این امر راهکار قانونی دارد. بهتر است در میان خانواده ها چنین مسائلی درباره سینما عنوان نشود.

وی در ادامه بیان کرد: من شخصا فسادهای مالی در سینما را دیده ام. به طورنمونه از دفتری با من تماس گرفتند وحتی فیلمنامه نیز ارائه کردند و پس از مدتی برای بستن قرارداد به دفتر فوق مراجعه کردم و با ۲۰ پسرو دختر جوان و علاقمند به بازیگری روبرو شدم. در جلسه اول درباره فیلم صحبت میکنیم و بعد عنوان می کنند که برای مبلغ با شما تماس می گیریم. اما من بعد از مدتی متوجه شدم که این افراد سودجو بازیگرانی را که چهره شناخته شده دارند به دفتر دعوت می کنند تا بتوانند از طریق ما از این جوانان علاقمند پول بگیرند.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: ما در نظر داریم در اولین فرصت در شورای عالی سینما و سازمان سینمایی به موضوع موسسات سینمایی که غیر قانونی فعالیت می کنند و چنین مسائلی در آنجا مطرح می شود بپردازیم و به نوعی رسیدگی کنیم. باید جلوی این افراد سودجو را بگیریم. اما طرح این مسائل در جامعه باعث ایجاد نگرانی درمیان خانواده هایی می شود که فرزندان یا همسرشان بازیگر است می شود.