به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، ۲۰ دقیقه از تحویل سال ۹۱ گذشته بود که وقوع جنایتی در شهرستان کازرون به پلیس اطلاع داده شد. در ادامه نیز تیمی از ماموران همراه بازپرس جنائی در محل جنایت حاضر شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد احمد از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. در ادامه ماموران به تحقیق از خانواده مقتول پرداختند که آنها در بازجوئی ها مدعی شدند عامل جنایت امیر نام داشته است.

کارآگاهان در جریان تحقیقات دریافتند، احمد بعد از سال تحویل به خانه خواهرش آمده و قصد قربانی کردن یک گوسفند را داشت. در این هنگام نیز شوهر خواهرش از پشت سر به او شلیک کرده و از محل گریخته بود. امیر دارای مشکل روحی و روانی بود و احتمال وقوع جنایت های دیگر از سوی او وجود داشت.

کارآگاهان پلیس آگاهی با تجسس های گسترده متهم را در عملیاتی دستگیر کردند. امیر پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و گفت: من و احمد با هم اختلاف قدیمی داشتیم. روز حادثه او به من فحاشی کرد. در یک لحظه عصبانی شده و به سوی او شلیک کردم.

متهم پس از تحقیقات مقدماتی با قرار قانونی بازداشت شد که به دلیل مشکلات روحی خود را با پارچه ای حلق آویز کرد.

با خودکشی مرد جنایتکار پرونده این جنایت نیز بسته شد.