به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، کتاب نقشه راه تحول دیجیتال با هدف ارایه یک راهنمای عملی و جامع برای راهبری طرح‌‌های تحول دیجیتال در سازمان به بازار نشر ارایه شد تا نیاز مخاطبان این حوزه را تامین کند.

بر اساس این گزارش، این کتاب به قلم دکتر مصطفی مرشدی، مدرس و مربی تحول دیجیتال تهیه شده و با عنوان نقشه راه تحول دیجیتال به چاپ رسیده است.

تحول دیجیتال مستلزم داشتن یک دید کلیِ از استراتژی کسب و کار می باشد. در این کتاب، پنج حوزه استراتژی کسب و کار؛ یعنی: مشتریان، رقابت، داده ها، نوآوری و ارزش مورد بررسی قرار می گیرد.
کتاب نقشه راه تحول دیجیتال، بر ابزارهای کاربردی و چارچوب هایی تمرکز دارد که خوانندگان میتوانند صرف نظر از اندازه سازمان یا صنعتی که در آن فعال هستند، در تصمیم گیری و تدوین استراتژی ها برای کسب و کارهای خود از آنها استفاده کنند. این کتاب با مطالعات موردی جمع آوری شده است که مفاهیم را نشان داده و استراتژیها را روشن می سازند.

این کتاب در 316 صفحه و به قیمت 390000 ریال و در شمارگان اولیه 1000 نسخه در کتاب فروشی‌های کشور و یا سایت اینترنتی سازمان مدیریت صنعتی قابل تهیه است. 


انتشار محتوا:اخبار رسمی