ابراهیم جمیلی
  • ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با افکارنیوز :

    جمیلی گفت: این احتمال وجود دارد که چند ماه دیگر اثر قطعی برق و گاز و تعطیلی کارخانه‌ها روی کالا ‌ها دیده و آن زمان شرایط بازار مقداری ناهمگون خواهد شد.

  • رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با افکارنیوز:

    جمیلی گفت: انتصابات دولت باید سریع تر صورت گیرد. البته در تمام دنیا مرسوم است که اجازه می‌دهند دولت‌ها 100 روز اول را پشت سر بگذارند و بعدازآن شخص رئیس‌جمهور گزارش کاملی را از اقداماتش ارائه می‌دهد.