اجرای قانون هدفمندی یارانه
  • آخرین یارانه نقدی امسال در حالی ساعت 24 فردا، بیستم اسفند‌ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که به نظر می‌رسد با مصوبات اخیر مجلس در بودجه سال 1395 یارانه این ماه جزو آخرین یارانه‌هایی است که به حساب بیش از 75 میلیون متقاضی واریز خواهد شد.

  • دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز به اصلاح این قانون دارد اما متاسفانه با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و تدوین همزمان برنامه ششم دولتی زمانی برای جراحی این قانون ندارد.

  • سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد گفت: حتی دولت یازدهم موفق نشد رویه نادرست اجرای این قانون را اصلاح کند زیرا آنچه دولت یازدهم با آن مواجه شد این بود که 200 میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به مردم داده می شد در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی فقط 160 میلیارد تومان بود.